Lek & skapa & läs : av hjärtans lust

PÅ LÅTSAS ÄR PÅ RIKTIGT

LEK & SKAPA & LÄS, av hjärtans lust är en bok om viktiga förutsättningar för barns optimalt goda utveckling. Den är skriven ideellt som en gåva till nästa generations barn. Gåvan kan komma till uttryck i barns liv genom de vuxna som läser boken och tar till sig av innehållet. Boken innehåller flera författares beprövade erfarenheter, grundat på forskning och kryddat med visdomsord.

Det fantastiskt hoppfulla är också att det som är viktigt för barnen behöver inte kosta pengar, det är vår tid i form av närvaro som är väsentlig!

Boken vänder sig till alla som vill måna om den livsviktiga lekens, kulturens och den skapande människans kraft att finna glädje och välbefinnande i tillvaron.
Den handlar om att möta barn på deras villkor, se deras behov, inspirera dem och ge av sig själv. Förslag på aktiviteter, skapande tekniker och lästips ingår i boken.

För dig som önskar bygga broar mellan stora och små, mellan nutid och kommande uppväxande generationer. För dig som vill bidra till att öka det empatiska klimatet i världen i en framtid. Var och en som tar till sig något frö från boken gör skillnad!

Hur kan vi finna livets rika källor, vara kreativa i samvaron, vårda våra nära relationer?

Bokens medförfattare:
Ylva Andersson, Lars-Erik Berg, Lars Björklund, Ylva Ellneby, Manne af Klintberg,
Margaretha Larsson, Eva Norén-Björn, Pernilla Stalfelt, Maria Taube,
Christina Wahlund Nilsson samt Margareta Öhman

Att LEKA med ett barn är en kärlekshandling
Vi kanske inte kan uträtta stora saker
Men små saker med stor kärlek

MODER TERESA