Den goda människan från Göteborg : genus och fattigvårdspolitik i det borge

Den goda människan från Göteborg : genus och fattigvårdspolitik i det borge
Serie Lund studies in social welfare
Författare
Förlag Arkiv förlag/A-Z förlag
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt410 gr
Utgiven1998-05-01
ISBN 9789179241131
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Birgitta Jordansson ställer frågan om nedskärningarna av de sociala välfärdsanordningarna innebär att vi är på väg tillbaka in i 1800-talets välgörenhet. Och vad bestod i så fall denna av? Frågorna blir belysta och diskuterade i denna avhandling kring fattigvårdspolitik i brytningen mellan det agrara och det moderna, borgerliga samhället, dvs under 1800-talets senare hälft. Då bestod fattigvårdspolitiken av både offentlig fattigvård och välgörenhet. Författaren visar hur och varför detta var möjligt och att förklaringarna kan sökas i 1800-talets syn på genus och samhällsorganisation. Inom ramen för genusforskningens teoriutveckling diskuterar hon de borgerliga kvinnornas möjligheter att arbeta inom ett avgränsat socialt område när de flesta dörrar ut i samhällslivet fortfarande var stängda för kvinnor.