Sanning och konsekvens

Sanning och konsekvens
Serie Tidens tecken
Författare
Medverkande
Förlag Artos & Norma Bokförlag
GenreReligion
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor112
Vikt224 gr
Utgiven2020-09-08
SABCga
ISBN 9789177771555

Att begrepp som postfaktisk och alternativa fakta har vunnit insteg i vår vokabulär vittnar om sanningens ambivalenta status i samtiden. Vem kan idag göra anspråk på att äga sanningen? Står sanningen att finna utanför kulturen eller är den av nödvändighet en social konstruktion som tjänat vissa syften? I detta nummer utforskar författarna sanningsbegreppets förändrade villkor i en tid av växande demokratiskt underskott, filterbubblor , pandemier och hotande klimatkollaps. Tidens tecken ges ut en gång per år och erbjuder ett forum där samhälleliga och existentiella teman centrala för Svenska kyrkans verksamhet, vision och identitet belyses ur olika perspektiv.