Teknik : Bortom optimism och misstro

Teknik : Bortom optimism och misstro
Författare
Förlag Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys
GenreFilosofi och idéhistoria
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor88
Vikt169 gr
Utgiven2018-10-26
SABDb
ISBN 9789177738473
Tekniken kan ses som ett bevis på människans överlägsna förmågor och makt att betvinga naturen. Samtidigt förknippas den med atombomben och med apokalyptiska hot om människans undergång. Den filosofiska utmaningen i att närma sig tekniken ligger i att röra sig bortom dessa ytterligheter av optimism och misstro. Vad är teknik egentligen och hur kan vi förstå dess relation till människan och vår värld? Elden, skriften, teleskopet, järnvägen, datorn, skall dessa tekniska fenomen främst förstås som redskap och hjälpmedel genom vilka vi förverkligar våra drömmar, eller är det snarare tvärtom, att tekniken orsakar våra begär? Hans Ruin, Hjalmar Falk, Thomas Karlsohn och Tobias Wessely ger i föreliggande antologi en ingång till tekniken utifrån filosofi, idéhistoria, medieteori och psykoanalys.