Stödåtgärder i skolan : likvärdighet, handläggning och byråkratisk symbolik

Stödåtgärder i skolan : likvärdighet, handläggning och byråkratisk symbolik
Serie Institutet för utbildningsrätt
Författare
Förlag Iustus
GenreJuridik
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor217
Vikt0
Utgiven2018-12-18
SABEm:oe
ISBN 9789177370444
Huvudtemat i denna studie är stödåtgärder i skolan. Med stödåtgärder avses här bestämmelserna i skollagen om barns och elevers rätt till ledning och stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd. Det brukar sägas att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag.

I boken behandlas hur rätten till kompensatoriska åtgärder har format det utbildningspolitiska samtalet och varit föremål för en rad lagstiftningsärenden genom åren. Vidare behandlas ingående rätten till stöd som den föreskrivs i skollagen, bland annat relationen mellan de olika stödåtgärderna, men särskilt den arbetsprocess som rektor ansvarar för gällande särskilt stöd. Ett flertal vanligt förekommande fel och brister vid handläggningen av ärenden om stödåtgärder uppmärksammas. Dessutom diskuteras betydelsen av reglernas alltmer påtagliga intrång i skolans värld – den byråkratiska symboliken. Slutligen ges i boken förslag på nya perspektiv, infallsvinklar och lagstiftning avseende stödåtgärderna i skollagen.

Boken riktar sig, förutom till vetenskapssamhället, till alla som kan tänkas vara intresserade av rättsliga frågor om stödåtgärder i skolan.