Företagens redovisning : att förstå årsredovisningar

Företagens redovisning : att förstå årsredovisningar
Författare
Förlag Iustus
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor202
Vikt0
Utgiven2015-07-20
SABQbceb
ISBN 9789176789155
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Årsredovisningen är basen i ett företags finansiella rapportering men till följd av dess omfång och detaljrikedom är det ofta inte alldeles lätt att tillgodogöra sig all information. För att kunna förstå och analysera innehållet krävs det därför grundläggande kunskaper om de principer och regler som styr utformningen.

Denna bok förklarar dessa grundläggande principer och regler. Hur sker värdering av tillgångar och skulder i balansräkningen, hur är resultaträkningen uppbyggd samt vad kan man läsa ut av kassaflödesanalysen? Vidare förklaras grunderna för hur en koncernredovisning tas fram, vilket är centralt för stora börsnoterade bolag. En årsredovisning är dessutom inte bara siffror utan dessa måste ibland kläs med förklarande text i förvaltningsberättelsen eller i noter. Vilka regler gäller här och hur ska denna typ av information beaktas?

Slutligen beskrivs hur man med hjälp av nyckeltal och relevant information från årsredovisningen kan analysera ett företags värde.

Framställningen är uppdaterad per 1 april 2015.