Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 2016

Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 2016
Författare
Förlag Iustus
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor276
Vikt0
Utgiven2015-03-18
SABQafba-c:oe
ISBN 9789176788936
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men det finns även avsnitt med övningsuppgifter i mervärdesskatt och sociala avgifter. Övningsexemplen är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter. Den tjugoandra upplagan behandlar skattereglerna så som de tillämpas vid 2016 års beslut om slutlig skatt. Nytt för i år är bl.a. begränsat avdrag för privat pensionssparande, höjd skatt för lätta fordon, höjd skatt på avfall, trängselskatt för utländska bilar, justerade regler avseende moms för dentaltekniska produkter, höjd skatt på tobak och höjd skatt på alkohol. En ny lag om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter har också införts. Vidare har beloppsgränsen för att ställa ut en förenklad faktura höjts och Mini-one-stop-shop (MOSS) införts på momsområdet avseende elektroniska tjänster, telekommunikations och sändningstjänster. Skatteverket har också övertagit ansvaret för importmoms för företag från Tullverket. Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i skatterätt och beskattningsrätt. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning, eller uppdatera sina kunskaper, om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.