Miljörätt

Miljörätt
Författare
Förlag Iustus
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor264
Vikt0
Utgiven2015-08-27
SABUh-c:oe
ISBN 9789176788851
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Boken är en introduktion till miljörätten, det rättsområde som rör skyddet av den yttre miljön och hälsoskydd samt nyttjandet av naturresurser. Detta innefattar bland annat rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark och vatten, förutsättningarna för industriell verksamhet och utvinning av naturresurser, skydd av känsliga naturmiljöer och biologisk mångfald, kemikaliekontroll och avfallshantering. Boken beskriver olika miljörättsliga begrepp, metoder, principer och förfaranden. Dessutom uppmärksammas förhållandet mellan miljöskydd och mänskliga rättigheter.

I den nya upplagan har bland annat beaktats flera ändringar i miljöbalken, betydande praxis i svenska domstolar och EU-domstolen, ny plan- och bygglag, ny EU-lagstiftning om industriutsläpp och bekämpningsmedel, och nya myndigheter med miljöansvar.