Företagens redovisning : att förstå årsredovisningar

Företagens redovisning : att förstå årsredovisningar
Författare
Förlag Iustus
GenreEkonomi
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor209
Vikt0
Utgiven2013-01-09
SABQbceb
ISBN 9789176788394
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I årsredovisningen och delårsrapporter lämnar företagen finansiell information om sin verksamhet. Det är inte alldeles lätt att tillgodogöra sig denna information. För att kunna använda den måste man veta vad siffrorna säger – och vad de inte säger. Det kräver en grundläggande kännedom om de principer och regler som styr utformningen av informationen. Denna bok förklarar de grundläggande principerna för värdering av tillgångar och skulder i balansräkningen, för redovisning av intäkter, kostnader och resultat i resultaträkningen samt hur företagets kassaflöden beskrivs i kassaflödesanalysen. Vidare beskrivs grunderna för koncernredovisningen. Slutligen behandlas olika sätt att analysera årsredovisningen med hjälp av nyckeltal samt hur årsredovisningen kan komma till användning vid värdering av företag med hjälp av olika värderingsmodeller. Framställningen är uppdaterad per den 1 oktober 2012.