Medierätt i informationssamhället

Medierätt i informationssamhället
Medverkande
Förlag Iustus
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor167
Vikt0
Utgiven2009-12-04
SABOeaea
ISBN 9789176787427
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Medierättsliga frågor diskuteras allt mer mot bakgrund av den tekniska utvecklingen som innebär att såväl nät, som apparater, tjänster och marknader konvergerar. Detta har dock inte inneburit att rätten hunnit ikapp. Även om den rättsliga utvecklingen, där EU intar en central roll, är intensiv t.ex. när det gäller telekom och medietjänster, har utvecklingen på andra områden hittills varit mer eftersatt. Det gäller kanske i synnerhet olika civilrättsliga frågor. Den här boken bidrar till att belysa såväl fri- och rättigheter och den fria rörligheten inom EU i samband med elektronisk handel och audiovisuella tjänster, som det svenska regelsystemet rörande radio- och TV och konsumenternas ställning. En överblick ges också av de tekniska förutsättningarna, bl.a. ur ett samhälls-ekonomiskt perspektiv. Boken har tillkommit genom ett samarbete mellan lärare på kursen ”Marknad, media och konsumentskydd”, vid juridiska institutionen Uppsala universitet. Den riktar sig i synnerhet till studenter och lärare på juristutbildningar men också till beslutsfattare och andra som intresserar sig för medierättsliga frågor i allmänhet.