Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter
Serie Stockholm Centre for Commercial Law
Författare
Medverkande
Förlag Stockholm Centre for Commercial Law
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor63
Vikt0
Utgiven2009-06-18
SABQaeca
ISBN 9789176787304
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Centret anordnade den 19 maj 2008 ett heldagsseminarium om aktieägares rättigheter. Syftet var att i en krets av framstående rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer rörande aktieägares rättigheter – såväl de lege lata som de lege ferenda. Denna tionde volym av skriftserien utgör en sammanställning av vad som sades, en sammanställning av flertalet föredrag vid seminariet samt kortare referat av efterföljande diskussioner. Skriften är redigerad av advokaten, adj. prof. Carl Svernlöv som är ansvarig för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt inom Centret.

INNEHÅLL:
- Aktieägares intresse, målbolagstyrelsens ansvar?
av Göran Nyström & Erik Sjöman

- Shareholder Rights in the Intermediated Holding Structures
av Agata Waclawik-Wejman

- Aktieägares rätt till information
av Daniel Stattin