Miljörätt

Miljörätt
Författare
Förlag Iustus
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor221
Vikt0
Utgiven2008-12-22
SABUh-c:oe
ISBN 9789176787052
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
"Den miljörättsliga utmaningen, i ljuset av målet om hållbar utveckling, består inte bara i att förbjuda alla skadliga verksamheter. Det handlar också om att utforma rättsprinciper och processer som på ett tillfredsställande och långsiktigt sätt skyddar människan och miljön även i de fall verksamheten, anläggningen eller den kemiska produkten inte förbjuds. Det finns emellertid flera exempel där den avsedda miljöskyddsnivån inte uppnås, där miljöskyddet inte får tillräckligt genomslag i förhållande till andra samhällsintressen och där den rättsliga strukturen är en del av problemet." Boken är en introduktion till miljörätten, det rättsområde som rör skyddet av den yttre miljön och hälsoskydd samt nyttjandet av naturresurser. Detta innefattar bl.a. rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark och vatten, förutsättningarna för industriell verksamhet och utvinning av naturresurser, skydd av känsliga naturmiljöer och biologisk mångfald, kemikaliekontroll och avfallshantering. Boken beskriver olika miljörättsliga begrepp, metoder, principer och förfaranden. Dessutom uppmärksammas förhållandet mellan miljöskydd och mänskliga rättigheter. I den nya upplagan har bland annat flera ändringar i miljöbalken, betydande praxis i Miljööverdomstolen och Högsta domstolen, ett nytt system med utsläppshandel för växthusgaser och ny EG-lagstiftning om miljöansvar och kemikaliekontroll beaktats.