Svensk rätt i EU : en antologi

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Inför Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU) fanns många farhågor om stora förändringar av svensk rätt. I den här antologin diskuterar vi vad EG-rätten har betytt för svensk rätt på ett antal rättsområden. Ambitionen är att belysa om förändringarna av svensk rätt innebär eller redan har inneburit en anpassning, i så fall i vilken riktning och på vilket sätt. Utvecklingen inom EG-rätten är dynamisk. Det är inte bara en fråga om att anpassa en nationell lagstiftning till ett givet rättsläge på europanivå. Tvärtom pågår inom EG-rätten en mycket snabb utveckling som hela tiden uppdaterar det normativa tryck som riktas mot de nationella rättsordningarna och ställer nya krav på nationell respons. Följaktligen diskuteras i flera bidrag förslag till ny lagstiftning i ljuset av nya EG-direktiv och andra regleringar.