Revisornämndens Praxis 2003

Revisornämndens Praxis 2003
Serie Revisorsnämndens praxis
Medverkande
Förlag Iustus
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor240
Vikt0
Utgiven2004-06-15
ISBN 9789176785669
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Revisorsnämnden (RN) är den myndighet som ansvarar för examination, godkännande och auktorisation av samt tillsyn över revisorer. RN publicerar en gång om året sina avgöranden i samlad form. Tanken är att underlätta tillgängligheten för alla som har behov av att fortlöpande hålla sig underrättade om de yrkesetiska och andra krav som ställs på godkända och auktoriserade revisorer samt på registrerade revisionsbolag. I denna utgåva återfinns ett urval av RN:s beslut i disciplin- och ansökningsärenden samt meddelade förhandsbesked under år 2002. I förekommande fall hänvisas till referat av domstols överprövning av RN:s beslut. Domar som meddelats sedan föregående utgåvor och som är hänförliga till beslut som finns återgivna i dessa har beaktats.