Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania

Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania
Serie SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala
Författare
Förlag Iustus
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor322
Vikt0
Utgiven2001-03-15
ISBN 9789176784617
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Bokpresentation Här behandlas de nya konstitutionerna i Estland, Lettland och Litauen. Dessa stater uppvisar många skillnader i konstitutionellt hänseende. Varifrån hämtar dagens konstitutioner sin inspiration? I vilken utsträckning har de trängt igenom det politiska och rättsliga systemet? En jämförelse görs mellan de tre konstitutionerna med utgångspunkt från tre kriterier för konstitutionalism: normhierarki, skydd av mänskliga fri- och rättigheter samt konstitutionens upprätthållande genom lagprövning. Boken avslutas med en diskussion kring olika konstitutionella val. Boken är skriven på engelska. --------------- Constitutionalism embraces hierarchy of legal norms, protection of constitutional rights and freedoms, and means of enforcement of the constitution among which judicial review is one example. The new constitutional order of Estonia, Latvia and Lithuania is the topic of this book. These states are often treated as a single unit, but they have many differences in their constitutions and choice of institutions. What are the sources of inspiration for the present constitutions? How do the new constitutions penetrate the political and legal system? After a brief description of the constitutional order of each state, a comparison of the constitutions is carried out from the three criteria of constitutionalism. A concluding discussion on constitutional drafting and constitutional choices completes the book.