Revisorsnämndens praxis juli 1999–juni 2000

Revisorsnämndens praxis juli 1999–juni 2000
Medverkande
Förlag Iustus
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor273
Vikt0
Utgiven2000-11-15
ISBN 9789176784570
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Bokpresentation Revisorsnämnden (RN) är den myndighet som ansvarar för examination, godkännande och auktorisation av samt tillsyn över revisorer. RN publicerar en gång om året sina avgöranden i samlad form. Tanken är att underlätta tillgängligheten för alla som har behov av att fortlöpande hålla sig underrättade om de yrkesetiska och andra krav som ställs på godkända och auktoriserade revisorer samt på registrerade revisionsbolag. I denna utgåva återfinns ett urval av RN:s beslut i disciplin- och ansökningsärenden samt meddelade förhandsbesked mellan 1 juli 1999 och 30 juni 2000. Sammanställningen är försedd med ett sökordsregister. I förekommande fall hänvisas till referat av domstols överprövning av RN:s beslut. Även domar som meddelats sedan föregående utgåvor och som är hänförliga till beslut som finns återgivna i dessa har beaktats.