Revisorsnämndens praxis juli 1998 – juni 1999

Revisorsnämndens praxis juli 1998 – juni 1999
Medverkande
Förlag Iustus
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor154
Vikt0
Utgiven1999-11-15
ISBN 9789176784327
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Bokpresentation Revisorsnämnden (RN) är den myndighet som ansvarar för examination, godkännande och auktorisation av samt tillsyn över revisorer. För andra gången publicerar RN sina avgöranden i samlad form. Tanken är att underlätta tillgängligheten för alla som har behov av att fortlöpande hålla sig underrättade om de yrkesetiska och andra krav som ställs på godkända och auktoriserade revisorer samt på registrerade revisionsbolag. I denna utgåva återfinns ett urval av RN:s beslut i disciplin- och ansökningsärenden samt meddelade förhandsbesked mellan 1 juli 1999 och 30 juni 1999. Föregående utgåva omfattade avgöranden under tiden juli 1995 - juni 1998. Sammanställningen är försedd med ett sökordsregister. I förekommande fall hänvisas till referat av domstols överprövning av RN:s beslut. Även domar som meddelats sedan föregående utgåvor och som är hänförliga till beslut som finns återgivna i dessa har beaktats.