Svenska konfliktregler : i ett internationellt perspektiv

Svenska konfliktregler : i ett internationellt perspektiv
Författare
Förlag Ratio
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor207
Vikt0
Utgiven2015-06-16
SABOh
ISBN 9789176099384
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Konfliktreglernas utformning är avgörande för en väl fungerande lönebildning. Men hur skiljer sig de svenska konfliktreglerna från motsvarande regler i våra viktigaste konkurrentländer? Finns lärdomar för Sverige? I Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv presenteras en strukturerad jämförelse av arbetsmarknadens konfliktreglers utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Någon motsvarande studie har inte tidigare gjorts. Dessa regler skiljer sig väsentligt åt mellan de olika länderna – även inom Norden. I samtliga länder finns olika former av inskränkningar i konflikträtten – ett slags överdriftsförbud. Andra gemensamma drag är fallande konfliktvolymer och växande betydelse för grundläggande rättsprinciper inom Europarätten. Det finns goda skäl även i Sverige att undvika överdrifter när parterna använder konfliktvapnet. Detta aktualiserar frågor kring parternas, Arbetsdomstolens och lagstiftningens förmåga att i svensk kontext och tradition artikulera och utveckla dessa rättsprinciper. Boken vänder sig till alla som arbetar med eller berörs av den svenska arbetsmarknadsmodellens utformning och konsekvenser.