Demokratins genombrott : människor som formade 1900-talet

»Ett intressant bidrag till litteraturen om demokratins genombrott.« Svenska Dagbladet

»Hjalmar Branting, Elin Wägner, Zeth Höglund och prins Eugen, röde prinsen, är några som förtjänstfullt och språkligt elegant lyfts fram som tongivande under den spirande demokratins viktiga inledningsskede. Urvalet av texter är väl genomtänkt och speglar på ett bra sätt bokens avsikt.« Bibliotekstjänst

»En intressant och läsvärd bok om en tid som formade Sverige.« Skaraborgs Allehanda

Människorna som formade 1900-talet.

För hundra år sedan stod Sverige vid ett vägskäl. Motstridiga rörelser möts och tiden tar en ny riktning. Ur revolution och världsbrand föds demokratin och det moderna samhället, men också tankar som leder till diktatur och världskrig. Sverige går från revolter och uppror till ett genombrott för parlamentarismens principer.

Åren i slutet av första världskriget är en port till demokratins århundrade. Inom mode, konst och litteratur firar det moderna segrar. Samtidigt gror idéer om rashygien och förädling av nationens människomaterial. Hundra år senare porträtterar tolv skribenter varsin person som på olika sätt var en del av denna dramatiska period.

I Demokratins genombrott möter vi kungligheter och finansmän, statsråd och revolutionärer, men också konstnärer, författare och rösträttskämpar.

Fler pressröster om boken:

»Boken och personporträtten är speciellt viktiga i en tid då demokratin ifrågasätts på många håll, och den inspirerar till att också i dag kämpa för en öppen demokrati.« Hemmets Vän

»Bland författarna i boken återfinns flera journalister. Ulrika Knutsons pärla om journalisten Elin Wägners kulturpessimism är särskilt läsvärd ... Ola Larsmos korta berättelse om Västervikssyndikalisten Frans Johan Gustafsson väcker mig ur min politiska leda.« Journalisten

Bokens innehåll:

Förord: På tröskeln till demokratins århundrade av Håkan A Bengtsson och Lars Ilshammar 

Samhället sådant det var av Lars Ilshammar

Hjalmar Branting: Den tålmodige reformisten av Lars Ilshammar

Elin Wägner: Tro på ljuset är kvinnoplikt! av Ulrika Knutson 

K G Westman: Slingrig väg till demokratin av Henrik Berggren 

Hjalmar Lundbohm: Demokrati och medbestämmande i Kiruna av Curt Persson 

Signe Bergman: Rösträttsrörelsens ordningsperson av Barbro Hedvall 

Zeth Höglund: Revolutionären som blev kommunpolitiker av Håkan A Bengtsson 

Anna Lindhagen: Politikens fragmentisering och hundra år av ensamhet av Sverker Sörlin 

Prins Eugen: En aristokratisk demokrat av Anna Meister 

F J G: Ett kyligt förnuft från Västervik av Ola Larsmo 

Sigfrid Edström: Direktör mellan det patriarkala och det moderna av Therese Nordlund Edvinsson 

Nils Edén: Liberal triumf och reträtt av Anders Mellbourn 

Herman Lundborg: Rasbiologin och det demokratiska genombrottet av Maja Hagerman 

Samhället sådant det blev av Håkan A Bengtsson