Stat och marknad i historiskt perspektiv : Från 1850 till i dag

Stat och marknad i historiskt perspektiv : Från 1850 till i dag
Författare
Medverkande
Förlag Dialogos Förlag
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor144
Vikt240 gr
Utgiven2018-06-08
SABKc.46
ISBN 9789175043357

I dag ser vi stora förändringar i det svenska samhället i form av avregleringar - eller snarare omregleringar. Samtidigt har debatten om avregleringarna i den svenska ekonomin polariserats alltmer. Å ena sidan framställs avregleringsvågen som något naturnödvändigt och helt självklart. Å andra sidan ses den som en del av högersammansvärjning, ägnat att torpedera välfärdssamhället. Bakom båda uppfattningarna finns föreställningen att avregleringarna är en avvikelse eller nyorientering från ett läge där regleringar alltid har funnits alltså att perioden efter 1990 skulle vara unik.

Författarna sätter detta fenomen i ett större perspektiv genom att diskutera och dra lärdomar från ett antal omreglerade sektorer i den svenska ekonomin. De använder historiska exempel för att belysa olika faser i vår moderna regleringshistoria. Exemplen berör sektorerna som järnvägen, telekommunikationer, posten, bussbranschen, flyget, elsektorn, vård och skola och apotek. 

Hur såg omvandlingen till en reglerad ekonomi ut i Sverige, och vilka drivkrafter låg bakom dessa förändringar?

Lena Andersson Skog och Jan Ottosson är professorer i ekonomisk historia vid Umeå universitet respektive Uppsala universitet.