Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad

Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad
Författare
Medverkande
Förlag Dialogos Förlag
GenreEkonomi
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor346
Vikt730 gr
Utgiven2016-06-02
SABQaec
ISBN 9789175043036
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
De senaste årtiondena har såväl svensk som internationell börshandel genomgått en total omvandling, från att vara en nationell och halvt offentlig marknad till att en bolagiserad, privatiserad och global verksamhet. För Stockholmsbörsen var denna omvandling särskilt dramatisk eftersom en monopolverksamhet inom loppet av några år ersattes av en privatägd rörelse som aktivt försökte förvärva andra aktörer på den internationella marknaden. Detta gjorde att fondbörsens betydelse för den svenska finansmarknaden i grunden förändrades en omvandling som hänger nära samman med förändringar på den svenska finansmarknaden under slutet av 1970-talet början av 1980-talet. Möjligheterna för företag att finansiera sin verksamhet förändrades som en följd av detta, samtidigt som börshandeln blev ett redskap för att bygga upp personliga förmögenheter och ackumulera pensionskapital. I denna bok beskrivs och analyseras Stockholmsbörsens utveckling och omvandling från 1960-talets mitt fram till början av 2010-talet. Författarna är ekonomiskhistorikerna Mats Larsson, Oskar Broberg, Peter Hedberg, Lars Karlsson, Åsa Malmström-Rognes, Tom Petersson och Anders Ögren.