Corona och kyrkorna : lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris

Corona och kyrkorna : lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris
Medverkande
Förlag Libris förlag
GenreReligion
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor325
Vikt460 gr
Utgiven2021-06-04
SABCgc
ISBN 9789173879293

Corona-pandemin har förändrat förutsättningarna för kyrkligt liv i Sverige. Kyrkorum har stängts och mycket religiös verksamhet har flyttat ut på internet. Vad betyder detta för kristen tro nu och i framtiden? Det är avgörande att en teologisk bearbetning inleds omkring dessa frågor, så att man kan urskilja vilka lärdomar kyrkosamfunden och församlingarna bör dra och hur de ska agera.

Syftet med den här antologin är att bidra med praktisk kunskap, teologisk reflektion och bildning i kyrkorna. Ledande forskare och teologer lyfter fram perspektiv ur kristen tradition som kan bli vägledande idag, till exempel hur kyrkor tidigare mött pandemier. Boken belyser kyrkornas betydelse i kristider genom diakoni och hoppingivande budskap. 

Medverkande författare Hans Andreasson, Johanna Bjurenstedt, Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Frida Igefjord, Jonas Kurlberg, Elin Lockneus, Frida Mannerfelt, Clara Nystrand, Lars Parkman, Blazenka Scheuer, Roland Spjuth, Daniel Strömner, Jayne Svenungsson, Dominik Terstriep.

Denna antologi är ett viktigt tidsdokument och det ger många goda exempel och tankar till nytta för kristenhetens bearbetning av pandemins konsekvenser. 

SKR:s ordförande Daniel Alm, i förordet 

När den är som bäst, är den kristna församlingen en miljö som bär på en levande kunskap och en kollektiv bildning om det bibliska arvet i hela dess komplexitet.

Jayne Svenungsson

Vilken väg utvecklingen till slut tar kan vi varken veta eller kontrollera. Men det finns flera sätt att påverka den.

Joel Halldorf