Lägga döden till rätta : hur död administreras i vårt samhälle

Det som utgör dödens administration i denna bok är allt det som praktiskt görs kring ett dödsfall. Men också allt som tänks, planeras och görs inför framtida dödsfall och för dem som tidigare dött och kanske begravts. Även det som görs för att hejda eller sinka ett dödsförlopp inkluderas liksom omhändertagandet av knäleder i metall efter kremering. Om vi nu alla dör senare eller möjligen förr så borde vi ge döendets praktiska och organisatoriska omgivning en tanke utöver de privata önskemål som vi har listat i vita arkivet. Det är det författarna avser med att lägga döden till rätta.