Frihetens förlovade imperium : ideologi och utrikespolitik i det amerikanska systemet

Frihetens förlovade imperium : ideologi och utrikespolitik i det amerikanska systemet
Författare
Förlag Santérus Förlag
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor742
Vikt1260 gr
Utgiven2014-09-01
SABOb-qa
ISBN 9789173590853
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I svenska debatter om amerikansk utrikespolitik går det ofta att urskilja två motstående synpunkter.

Den ena poängterar att den utrikespolitiska värdegrunden liknar vår och företrädarna viftar bort samarbete med diktatorer, krigsbrott etc, som avvikelser från det normala, och avfärdar kritiska röster som okunnig antiamerikanism. Den andra sidan ser USA:s politik som typiskt imperialistisk och hycklande, vilket gör att dessa företrädare fördömer USA:s agerande. Båda är förstås ytterst förenklade ståndpunkter som inte hjälper till att förstå USA och dess utrikespolitik.

Boken syftar till att ge läsaren bättre grepp om USA:s utrikespolitiska komplexitet genom att kombinera vad som kallas informell och formell politik och därigenom ge nya perspektiv. Ett annat syfte är att följa med från landets födelse 1776 till Bushadministrationens avgång 2009 och undersöka om det är skillnad på vad man säger och vad man gör och om det är så, om de är undantag eller kan man se ett mönster över tid? I boken undersöks också hur ideologi och utrikespolitik har gått hand i hand och skapat det i dag globala amerikanska systemet.

Svante Karlsson är docent i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Han har tidigare publicerat böcker om USA:s internationella oljepolitik och Latinamerika. Han har varit gästforskare och gästföreläsare vid ett flertal universitet i Europa och USA.