Politik och ideologier : perspektiv från Engelbergsseminariet 2011

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Ideologiernas död har förutspåtts ett flertal gånger under åren, men gång på gång har vi också sett gamla ideologier återvända under nya beteckningar. I denna bok behandlar vi både nuet och det förflutna. Vi belyser en del av de politiska idéer och system i historien som fortsätter att utöva inflytande på samtiden. Vi granskar också den auktoritära statskapitalismen, som i fallet Kina, och ställer frågan om den är hållbar. Om så är fallet, hur kommer den att inverka på världen? Kommer den att bli förebilden, precis som liberal demokrati under lång tid har varit det för många människor och nationer? Kommer islamism, främlings- och invandrarfientliga partier och andra rörelser i marginalen av det politiska och ideologiska spektrumet i Europa, USA och den islamiska världen att befästa den rådande ordningen eller undergräva tilltron till den? Vilka är globaliseringens konsekvenser för politik och ideologi? Kommer svaret att bli ett världsparlament, en världsomfattande miljörörelse eller olika strömningar med religion som gemensam nämnare? Eller kommer vi kanske i stället att få se ett annat gammalt spöke återvända: nationalismen? Boken ingår i serien Engelsbergsseminarierna och utges i samarbete med Bokförlaget Atlantis och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för almännyttiga ändamål.