Kunskapen och makten : en antologi om gränslandet mellan forskning och offentligt beslutsfattande

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Makthavare har i alla tider behövt rådgivare, men att berätta sanningen för makten kan vara riskabelt. I boken skriver ett antal forskare och beslutsfattare om den problematiska relationen mellan kunskap och makt ur ett historiskt, statsvetenskapligt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Exemplen är hämtade från arbetsmarknad, förvaltning, rättskipning, finans- och penningpolitik samt forskningspolitik. En avslutande essä ägnas Merlingestalten i den mer än tusenåriga Arthursagan.