Nordisk socialrättslig tidskrift 1-2(2010)

Nordisk socialrättslig tidskrift 1-2(2010)
Författare
Medverkande
Förlag Santérus Förlag
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor152
Vikt240 gr
Utgiven2010-09-17
SABOh:oe
ISBN 9789173350235
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Detta är det första dubbelnumret av Nordisk Socialrättslig Tidskrift. Tidskriftens målsättning är att främja nordisk samverkan inom forskning, normgivning och tillämpning på det socialrättsliga området. Nordisk forskningssamverkan är det primära syftet men också att få kunskap om nationell lagstiftning. Påverkan på denna ur ett nordiskt och europeiskt integrationsperspektiv är också centralt. Behovet av en nordisk tidskrift i socialrätt har vid åtskilliga tillfällen under gångna decennier gjort sig gällande dels genom att rätts­områdena rörande social trygghet i Danmark, Finland, Norge och Sverige har vuxit kolossalt, dels att områdenas kompliceringsgrad har ökat bl.a. beroende på den nära kopplingen mellan juridik och politik, dels att likartade organisationsfrågor gör sig gällande i alla fyra länderna, dels att europeiska migrationsfrågor ger upphov till likartade koordineringsspörsmål som med fördel skulle kunna lösas ur ett gemensamt nordiskt perspektiv. Såsom socialrättsliga rättsområden räknas socialförsäkringsområdet, socialtjänsten (inklusive tvångslagstiftningarna) och hälso- och sjukvården (inklusive psykiatrisk tvångsvård).

I detta första nummer ingår åtta artiklar, som har sitt ursprung i anföranden som hölls vid det Nordiska Socialrättsliga Seminariet i mars 2009 vid juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg. Seminariets tema var "Teorier, principer och pragmatism i socialrätten". Underavdelningar till detta tema var "Teoribildningar i socialrätten", "Socialrättens rättskällor", "Rättssäkerhet och legitimitet i socialrätten" och "Europaanpassning av socialrätten". Artiklarna behandlar dessa teman ur olika synvinklar utifrån både teoretiska och praktiska utgångspunkter. De rättsteoretiska övervägandena dominerar men även olika materiellrättsliga delar av socialrätten behandlas.

Författarna representerar samtliga nordiska länder: Asbjørn Kjønstad, Åsa Gunnarsson, Jan Fridthjof Bernt, Sara Stendahl, Ilari Kallio, Titti Mattsson, Karl Harald Søvig och Stine Jørgensen