Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad av en- och tvåfamiljshus, fritidshus

Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad av en- och tvåfamiljshus, fritidshus
Författare
Förlag Svensk Byggtjänst
GenreTeknik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor48
Vikt0
Utgiven2014-03-31
SABPpba
ISBN 9789173336550
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Vid nybyggnad av småhus finns det krav på att utförda arbeten ska dokumenteras, till exempel genom egenkontroller, provningar, intyg med mera. Många byggherrar och entreprenörer saknar rutiner för den egna kvalitetssäkringen. ”Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad” är ett underlag framtaget för att på ett enkelt sätt hjälpa dessa att möta samhällets krav på dokumentation. I " Egenkontroll med checklistor vid nybyggnad" har Tobias Karlsson och Krister Ljungberg, certifierade kontrollansvariga, sammanställt de vanligaste kontrollerna som bör utföras vid arbeten med en- och tvåfamiljshus när det gäller nybyggnad. Detta är en uppdatering av den av författarna tidigare utgivna "Checklistor och egenkontroller" som även innehöll checklistor för tillbyggnad, renovering och ändring. Numera är det uppdelat på två checklistor – denna som rör nybyggnad och en separat som rör tillbyggnad, renovering och ändring. Annan projekt- och branschspecifik dokumentation kan behöva upprättas. Författarna hänvisar i egenkontrollerna till paragrafer i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 BBR, som finns på www.boverket.se.