Tillsammans - För en god och nära vård

Runtom i Sverige pågår omställningen till en god och nära vård. Gemensamma målbilder och färdplaner diskuteras fram. I texter från riksdag, regering och myndigheter pekas riktningen ut. Boken Tillsammans – för en god och nära vård vill medverka till en breddning av samtalen. Det är tolv engagerade patienter, närstående och vårdprofessionella som träder fram här. Var och en renodlar sitt perspektiv, men alla har valt att lägga fokus på det konkreta mötet mellan människan som söker vård och människorna i vårdpersonalen. Bara när det mötet blir gott-och-nära får den levda sjukdomen en ärlig chans att konstruktivt växelverka med den diagnosticerade och behandlade. Vilket faktiskt är hela poängen med satsningen på ”God och nära vård”. Bodil Jönsson och Hans-Inge Persson är redaktörer för boken. Övriga medverkande är: Jeanette Andersson • Ralph Harlid • Ami Hommel • Britta Hornmark Stenstam • Magnus Isacson • Martina Jarnström • Lisbeth Löpare Johansson • Anna Nergårdh • Sara Riggare • Åke Åkesson