Stockholm Centre for Commercial Law årsbok 7

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok 7
Serie Stockholm Centre for Commercial Law
Författare
Förlag Jure Förlag
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor388
Vikt0
Utgiven2016-03-01
SABOead-c
ISBN 9789172236325
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.

Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har under år 2015 fortsatt att utvecklas med ytterligare tillskott av yngre forskare. Centret utgör ett stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från forskare knutna till Centret under året som gått. Artiklarna speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa.

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden representerade. Här återfinns europarätt, fastighetsrätt, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt, komparativ rätt, processrätt, sakrätt, skadeståndsrätt, skatterätt samt andra interdisciplinära ämnen.