An Outline of Transport Law : International Rules in Swedish Context

An Outline of Transport Law : International Rules in Swedish Context
Författare
Förlag Jure Förlag
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkEngelska
Antal sidor216
Vikt0
Utgiven2008-04-01
SABOeadb
ISBN 9789172233379
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I boken ges en modern översikt över hela den svenska transporträtten. Boken omfattar sjö-, järnvägs-, flyg- samt vägtransporter. Genomgående görs jämförelser mellan de olika transportsätten för att peka på både likheter och olikheter i den rättsliga regleringen. Syftet med framställningen är att beskriva de centrala frågeställningarna såsom olika avtalsformer, kontrakt, frakthandlingar och ansvarsfrågor rörande både transport av gods och passagerarbefordran. Det svenska regelverket bygger till stor del på internationella konventioner som tillsammans med nationell lagstiftning bildar det komplicerade mönster som utgör transporträtten.

Boken är avsedd att användas på utbildningar i juridik, logistik och sjöfartsekonomi samt vänder sig till alla som arbetar med transporträtt.

Svante O. Johansson är professor i sjö- och transporträtt vid Handelshögskolan i Göteborg samt professor II vid Nordisk institutt for sjørett i Oslo, Norge.