Taxeringsrevision - ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Taxeringsrevision - ur ett rättssäkerhetsperspektiv
Författare
Förlag Jure Förlag
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor486
Vikt0
Utgiven2008-05-08
ISBN 9789172233225
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Skatteverket har olika utredningsmöjligheter, alltifrån muntliga förfrågningar till taxeringsrevision och tvångsåtgärder. Taxeringsrevision är ingripande ur integritetssynpunkt, varför behovet av klara och tydliga rättsregler är stort. En viktig skillnad mellan taxeringsrevision och tvångsåtgärder är att den förstnämnda skall bedrivas i samverkan med den skattskyldige medan de senare sker under tvång. Det är därför viktigt att veta hur långt den skattskyldiges uppgiftsskyldighet sträcker sig och när han kan utnyttja sin passivitetsrätt, dvs. rätten att inte behöva föra bevisning mot sig själv.

Författaren ger i boken en utförlig beskrivning av regelverket kring taxeringsrevisioner, dessutom behandlas vissa frågor särskilt såsom taxeringsrevision under löpande beskattningsår, tredjemansrevision och tredjemansföreläggande, överraskningsrevision och vilka handlingar som får granskas respektive undantas från granskning, sett både ur myndighetens och den reviderades synvinkel. Vidare förklaras taxeringsrevisionens plats i taxeringsförfarandet och taxeringsprocessen. Viktiga rättssäkerhetskrav som författaren diskuterar i boken är Europakonventionen för mänskliga rättigheter och proportionalitetsprincipen, som innebär att myndigheter inte skall använda mer ingripande åtgärder än nöden kräver.

Mats Höglund är jur.dr och verksam som lärare och forskare vid Högskolan Väst. Han har arbetat som skattekonsult vid Ernst & Young och har tidigare givit ut böckerna Anstånd med betalning av skatt och Handelsbolag.