Klostren och reformationen : upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523-1596 = The dissolution of the monasteries in 16th century Sweden

Klostren och reformationen : upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523-1596 = The dissolution of the monasteries in 16th century Sweden
Författare
Förlag Artos & Norma Bokförlag AB
GenreReligion
FormatHäftad
Språk
Antal sidor388
Vikt0
Utgiven2003-10-26
SABCj-c.41
ISBN 9789172170605
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Klosterväsendet hade under medeltiden varit en betydelsefull inrättning i det svenska samhället, både i religiöst och ekonomiskt avseende. I samband med reformationen under 1500-talet upplöstes såväl de kloster som levde av räntan från landbönder som tiggarkonventen, vars främsta inkomstkälla bestod av insamlade medel. Klosterupplösningen i Sverige, som i sin helhet inte har undersökts tidigare, behandlas i denna avhandling. Uppmärksamhet riktas både mot drivkrafterna bakom denna upplösning samt även mot den kritik som artikulerades mot statsmaktens ingrepp i och upplösning av kloster och konvent. En mycket stimulerande bok om vår historia.