Missionens historia genom 2000 år

Missionens historia genom 2000 år
Författare
Förlag Libris förlag
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor205
Vikt0
Utgiven1999-01-01
ISBN 9789171952769
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Carl-Erik Sahlbergs bok Missionens historia genom 2000 år skildrar kristendomens väg från Paulus dagar till vår egen tid, beskriver rörelser som fötts i viktiga historiska skeden och berättar om människor som fört evangeliet till nya områden och nya folkgrupper. Här porträtteras Ansgar och Moder Teresa, Peter Fjellstedt och Lewi Pethrus, Kathryn Kuhlman och Martin Luther King. Missionshistoria är mer än statistik och religiös geografi. Nerven i mission ligger i den inre dynamik där teologi, andlig erfarenhet och praxis hör ihop. Utgångspunkten är urkyrkans mönster. Författaren döljer inte att missionen gjort misstag - för nära allians med makten, för otydligt budskap och diskriminering av människor. Missionskonferenser och ekumeniska försök att främja samsyn beskrivs utan att glätta verkligheten när spänningarna lett till alternativa fåror. Carl-Erik Sahlberg gör ingen hemlighet av att hans missionshistoria har en annan betoning än den gängse när han säger att det skulle vara djupt vetenskapligt ohederligt att förbigå eller rent av ringakta den väckelsekristna och karismatiska kristendomen.