Striden mellan fakulteterna

Striden mellan fakulteterna
Författare
Medverkande
Förlag Bokförlaget Daidalos
GenreFilosofi och idéhistoria
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor232
Vikt0
Utgiven2020-09-04
SABD
ISBN 9789171736062
"Striden mellan fakulteterna" är en av Kants ålderdomsskrifter. Den utkom 1798 och är en universitetspolitisk klassiker. I tre delar behandlar Kant den filosofiska fakultetens förhållande till den teologiska, den juridiska och den medicinska fakulteten. Han argumenterar för att den filosofiska fakultetens traditionella ställning som den "lägre" fakulteten måste upphöra. Denna fakultet har enligt Kant en oinskränkt forsknings- och lärofrihet och kan också kritisera de "övre fakulteterna". Men "Striden mellan fakulteterna" har inte bara intresse som en universitetspolitisk skrift. Delen om striden med den teologiska fakulteten följer upp Kants tidigare skrift om "Religionen inom det blotta förnuftets gränser" och i delen om striden med den juridiska fakulteten ställer Kant – i ljuset av den franska revolutionen – den historiefilosofiska frågan om huruvida mänskligheten framskrider till det bättre.