Svenskfinska relationer : språk, identitet och nationalitet efter 1809

Svenskfinska relationer : språk, identitet och nationalitet efter 1809
Författare
Medverkande
Förlag Nordiska Museets Förlag
GenreHistoria och arkeologi
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor181
Vikt360 gr
Utgiven2011-05-03
SABKc.4
ISBN 9789171085450
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Med freden i Fredrikshamn 1809 förlorade Sverige Finland som blev ett ryskt storfurstendöme. I anslutning till tvåhundraårsminnet av freden utkom en rad böcker om kriget 18081809 och om dess följdverkningar. Uppfattningarna går isär. Innebar rikssprängningen en förlust för båda parter, eller var den början på något nytt och bättre? På Nordiska museet hölls vid slutet av det så kallade märkesåret 2009 en konferens, svenskt i Finland finskt i Sverige, där forskare från både Finland och Sverige belyste utvecklingen på ömse sidor om Bottniska viken under de senaste tvåhundra åren. En del av föredragen har nu samlats i denna volym. I ett tiotal bidrag diskuteras bland annat språk, historieskrivning och konstitutionella villkor. Boken fördjupar perspektiven på den identitetsformering som varit aktuell i de båda länderna.