Att leda lärprocesser

Att leda lärprocesser
Författare
Förlag Karlstads universitet, Utbildningsvetenskap
GenrePedagogik
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor125
Vikt380 gr
Utgiven2008-09-01
SABEmia
ISBN 9789170631658
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Problembaserad skolutveckling (PBS) handlar om att i och utifrån vardagsverksamheten, åstadkomma lärprocesser som är meningsskapande och förståelsefördjupande för såväl elever som lärare och skolledare. I den lärandeorienterade skolan arbetar man med att utveckla den egna lärförmångan så att verksamheten och problemhanteringen bygger på de kunskaper som vuxit fram i lärprocessen där lärarna och skolledare är huvudaktörer i kunskapsbildningen om lärande och undervisning.

Ett PBS-perspektiv på skolutveckling innebär att vi försöker förstå oss på vilka faktorer som är betydelsefulla på varje enskild skolenhet när det gäller att få en så hög kvalitet som möjligt i barns och ungdomars lärprocesser. Utifrån ett PBS-perspektiv är varje skola en meningsskapande arena där medarbetare gemensamt lär och skapar mening i vardagens händelseflöde som blir vägledande för hur man hanterar problem och fattar beslut.

I denna skrift summeras ett antal erfarenheter, slutsatser och lärdomar från lärgruppsarbete som kan vara till hjälp för dem som deltar i lärande om lärande och undervisning och för de lärledare som tagit på sig ett extra ansvar för att hjälpa till med lärprocessen.