Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv

Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv
Författare
Förlag Karlstads universitet, Utbildningsvetenskap
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor108
Vikt335 gr
Utgiven2005-09-01
ISBN 9789170630026
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I denna skrift beskriver författaren kortfattat ett sätt att se på och arbeta med kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning som utgår från problembaserad skolutveckling (PBS). Perspektivet beskrivs mer ingående på hemsidan www.kau.se/pbs.

Att förstå sig på hur man inom sitt eget ansvarsområde kan påverka skolutvecklingsprocessen på ett gynnsamt sätt är viktigare än att ägna sig åt att kontrollera vilka arbetsresultat närmast underliggande nivå uppnår. Om kvalitetsarbetet ska leda till utveckling av verksamheten behöver man bygga upp meningsskapande och förståelsefördjupande lärmiljöer i organisationen där man på varje nivå lär om hur man kan bidra till en förhöjd kvalitet.

Kvalitetsarbete på skolnivån handlar om att:
*undersöka i vilken grad man i sin vardagsverksamhet lyckas förverkliga sina lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling
*finna bättre lösningar av de problem som man stöter på i vardagsarbetet genom att fördjupa sitt lärande om och sin förståelse av problemens natur