Lärande medarbetarsamtal

Lärande medarbetarsamtal
Författare
Förlag Karlstads universitet, Utbildningsvetenskap
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor52
Vikt145 gr
Utgiven2004-08-01
ISBN 9789170630019
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Utifrån ett lärar- och skolledarperspektiv är skolutveckling problembaserad och tar sin utgångspunkt i vardagsverksamheten och de problem och dilemman som elever, lärare och skolledare ställs inför. Lärares erfarenhetslärande utgör en grundstomme i skolutvecklingssammanhang.
Medarbetarsamtalen behöver riktas in mot lärares erfarenhetslärande och de problem och dilemman, som de möter i sin skolvardag. Då de lärdomar lärare drar utifrån sina erfarenheter är beroende av den förståelse de har av skolans uppdrag utgör denna förståelse ytterligare ett väsentligt innehållsligt område för medarbetarsamtalet.
Utifrån ett problembaserat och lärandeorienterat perspektiv på skolutveckling har medarbetarsamtalet främst följande syften:
*Att hjälpa medarbetare att förtydliga och synliggöra sina föreställningar om uppdraget och egna visioner samt de lärdomar man gjort om hur man bidrar till elevers lärande och utveckling
*Att fördjupa förståelsen av enskilda medarbetares visioner, förståelse av uppdraget och lärdomar
*Att fördjupa den gemensamma förståelsen av uppdraget
*Att ta vara på lärdomar om undervisning och lärande
*Att stimulera till fortsatt lärande om hur man kan bidra till elevers lärande och utveckling
*Att fånga upp vardagsproblem och fördjupa förståelsen av dess natur