Den våldsamma staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)

Den våldsamma staden (RJ:s årsbox 2020. Staden)
Serie RJ:s årsbok
Författare
Medverkande
Förlag Makadam förlag
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatDanskt band
SpråkSvenska
Antal sidor43
Vikt73 gr
Utgiven2020-05-06
SABOdgd
ISBN 9789170613142

På senare år har vi i Sverige kunnat läsa om återkommande uppgörelser med skjutningar och sprängningar mellan olika kriminella gäng i svenska städer. Men olika former av våld uppgörelser, upplopp, terrorattentat tycks vara en ständig gäst i världens städer. Det verkar till och med som om städer har en särskild sårbarhet för våld och fungerar som magneter för konflikter. Vad beror det på? Och hur kan våldet förebyggas? I detta häfte presenterar freds- och konfliktforskarna Emma Elfversson och Kristine Höglund, som gjort fältstudier bland annat i Kenyas huvudstad Nairobi, en analys av vad det är som driver på våldsamheter i just staden.    

Emma Elfversson är forskare inom freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Hon leder två forskningsprojekt om etnopolitiskt våld i städer. Hennes forskning berör urbanisering och konflikt i utvecklingsländer, konfliktlösning i lokala etniska konflikter och olika statliga och icke-statliga aktörers roll i konflikthantering. Kristine Höglund är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Hon forskar om orsaker till fred i södra Afrika, lokalt fredsbyggande, politiskt våld i samband med val och demokratiseringsprocesser, våld i städer samt hur urbana konflikter kan förebyggas och lösas.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) publicerar sedan 2008 en årsbok. Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer. År 2020 består årsboken av sex häften, essäer på temat Staden, som tillsammans utgör en årsbox. Den våldsamma staden är andra häftet i boxen.