Hur lär organisationer? - en diskussion om det organisatoriska lärandets nyckelfrågor

Hur lär organisationer? - en diskussion om det organisatoriska lärandets nyckelfrågor
Författare
Förlag FAS
FormatKartonnage
SpråkSvenska
Antal sidor75
Vikt175 gr
Utgiven1996-01-31
ISBN 9789170453281
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
I denna bok redovisas de teoretiska huvudlinjerna i dagens litteratur om organisatoriskt lärande. Författaren jämför, analyserar och sammanfattar huvudresultaten från nio fallstudier i Arbetslivs-institutets program för lärande organisationer och diskuterar resultaten utifrån olika teoretiska perspektiv. Slutligen pekar han på några tänkbara slutsatser kring hur organisatoriskt lärande kan utvecklas, främjas och underhållas i framtidens arbetsliv.

Rapporten är i första hand analytisk och diskuterande och den utgår från två huvudperspek-tiv – ett organisationsteoretiskt och ett beteende-vetenskapligt.

Bland kapitlen finner du: – Organisatoriskt lärande i litteraturen – Vad visar fallstudierna egentligen? – Fyra perspektiv på organisatoriskt lärande – De organisatoriska läroprocesserna.