Ekot från Amalthea : en bok om gränslös konkurrens, våld och 2000-talets nya strider

Ekot från Amalthea : en bok om gränslös konkurrens, våld och 2000-talets nya strider
Författare
Medverkande
Förlag ABF Malmö
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor159
Vikt326 gr
Utgiven2008-12-12
SABOhai-c
ISBN 9789163332517
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
1908 sprängde tre ungsocialister skeppet Amalthea i luften i Malmö hamn och dödade en person. På skeppet fanns brittiska strejkbrytare och sprängningen var en del i en pågående arbetsmarknadskonflikt. Med utgångspunkt i Amaltheadådet ger ABF i Malmö nu precis 100 år senare ut antologin "Ekot från Amalthea - en bok om gränslös konkurrens, våld och 2000-talets nya strider."

Tanken med boken är att mot bakgrund av Amaltheadådet diskutera läget i dagens Sverige och Europa. Tonvikten ligger därför på tidsaktuella frågeställningar om facklig organisering, synen på våld, EU-medlemskapet och dagens demokratiska underskott.

De som medverkar är:

Petter Larsson (redaktör) frilansjournalist för bland annat Aftonbladets, Helsingborgs Dagblads och Göteborgs-Postens kultursidor och författare till reportageboken Proteststormen Seattle, Prag och revolten mot en orättvis världsordning.

Roger Johansson, docent i historia vid Malmö högskola, bla inriktad på hur vi använder och brukar historia, och Lars Berggren, docent i historia med inriktning på bland annat arbetarhistoria. Tillsammans skriver de om sprängningen av Amalthea, bakgrunden i strejker, strejkbryteri och ideologiska konflikter inom vänstern. Man tecknar också pressreaktionerna, kampanjerna för amnesti för de dömda och diskuterar hur historieskrivningen kring händelsen förändrats över tiden.

Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan, tidigare redaktör på P1 och lärare på Malmö högskola. Hon diskuterar Malmös dubbla ansikte; den framgångsrika omvandlingen från storindustri till postindustriell lekstuga för den kreativa klassen ställs mot de alarmistiska misärskildringarna.

Anne-Marie Lindgren, utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja och tidigare bland annat redaktör för socialdemokratins debattidskrift Tiden. Hon skriver om hur det finns likheter mellan Amaltheatiden och dagens situation, bland det så kallade kriget mot terrorismen, om hur hur maktens vägran att att förhandla kan driva fram en våldsam reaktion bland de undertryckta och hon påminner om hur dagens hets mot muslimer har likheter med den gamla tidens brännmärkning av arbetarrörelsen.

Martin Viredius, tredje vice ordförande i Transportarbetareförbundet och chefredaktör för tidningen Transportarbetaren mellan 1984 och 2002. Han skriver om hur det moderna strejbryteriet ser ut idag och om hur det gjorts lagligt med hjälp av EG-domstolens utslag i bland annat Laval- och Rüffertdomarna.

Salka Sandén, författare till Deltagänget, en skönlitterär skildring av den autonoma vänstermiljöns framväxt och utveckling under 90-talet. Hon skriver om hur den den långa klasskompromissen nu är till ända och hur nyliberalismen indirekt återskapat en militant utomparlamentarisk vänster.

Kajsa Ekis Ekman, aktivist och skribent ibland annat i Ordfront och Dagens Nyheter och en av grundarna till Klimax. Hon diskuterar, framförallt mot bakgrund av Göteborgshändelserna 2001, hur anklagelserna om våld kastats mot den globala rättviserörelsen från medier och politiska motståndare och hur denna typ av anklagelser riskerar att lamslå en samhällsförändrande rörelse.

Olle Sahlström, författare med en bakgrund som ombudsman på LO, aktuell med en bok om Europas fackföreningar, I skuggan av en storhetstid. Han skriver om hur fackföreningsrörelsen i globaliseringens tid står inför uppgiften att återuppfinna sig själv och om de möjligheter till förnyelse av den fackliga kampen som kan spåras i olika initiativ runt om i Europa.