Adventskalender Konst & litteratur

Adventskalender i bokformat för vuxna, med 24 samtida svenska konstnärer, forskare, författare, historiker, musiker, poeter och skådespelare, som fritt tolkat temat förväntan. Mellan 1–24 december öppnas dagens lucka genom att boksidans framkant sprättas upp, på samma sätt som man gjorde förr i tiden när det lästes böcker. Varje dag fram till jul får man inblick i en persons idé-, reflektions- och tankevärldar kring temat. I varje sidlucka finns en kortare text eller konstverk, där det gemensamma temat bjuder på 24 tolkningar, som bland annat visar på hur olika och lika vi är i våra utgångspunkter av och på förväntan – gemensamt är modet att hoppas. Medverkande: Mamma Andersson, Erik Ehn, Pia Gradvall, Anna Hallberg, Cecilia Hansson, Staffan Hellstrand, Saadeldin Ibrahim, Meta Isaeus-Berlin, Jonas Karlsson, Harald Lyth, Maria Miesenberger, Fredrik Moberg, Martina Müntzing, Kayo Mpoyi, Cilla Naumann, Anna-Karin Palm, Kristian Petri, Karolina Ramqvist, Iiris Viljanen, Sofia Viol, Magnus Västerbro, Martin Wickström, Jenny Wiklund och Stina Wirsén.