Makt

Makt
Författare
Förlag Verbum
GenreSamhälle, politik och debatt
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor157
Vikt0
Utgiven2008-06-01
SABOa
ISBN 9789152631812
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Vad är egentligen makt? Vem har makt och varför? Makten berör oss alla. Vi kan känna oss maktlösa, eller så upplever vi att vi behärskar situationen, att vi kan styra och råda över våra egna liv.
Samtidigt är vi alltid beroende av andra, ett beroende som ibland blir en underordning och en maktlöshet. När vi blir gamla och sjuka förlorar vi ofta makt – åldringen och patienten blir objekt.
Maktbegreppet spelar stor roll i hela samhället, inte minst inom vården och omsorgen.
I den här antologin resonerar nio författare om makten – och maktlösheten inom olika områden. Makt är ett komplext begrepp som berör såväl filosofi som psykologi, sociologi och politik. Här kommer vi främst att närma oss maktbegreppet från en sociologisk utgångspunkt. Makt kanske egentligen är en fråga om tro och förtroende? Kan det vara så att makten bara är möjlig så länge vi accepterar den?
Medverkande författare är Lars Björklund, Bengt Börjeson, Alexandra Charles, Ingemar Färm, Magnus Jiborn, Maria Johansen Lena Josefsson, Peter Sylwan, Yvonne Maria Werner.
VINST  MAKT  TVÅNG
Detta är den andra boken i en serie om tre på aktuella teman som berör och bekymrar. Den första boken handlade om VINST och den kommande om TVÅNG.