New What's Up? 6 Workbook

New What's Up? 6 Workbook
Författare
Förlag Sanoma Utbildning
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor120
Vikt431 gr
Utgiven2020-06-18
SABFe
ISBN 9789152356098
Förmågorna tala, läsa, lyssna och skriva tränas i övningar kopplade till Textbook. Ett kugghjul anger att eleverna behöver använda olika språkliga strategier för att lösa den lite svårare uppgiften. Under rubriken In my opinion får eleverna ett påstående som de diskuterar utifrån sina egna åsikter. Roundup repeterar innehållet i varje Unit, med tydligt fokus på de olika förmågorna. Här kan man låta eleverna pröva sina vingar på egen hand.