Core English 1 Lärarens ljudfiler online (mp3-filer) Skollicens

Core English 1 Lärarens ljudfiler online (mp3-filer) Skollicens
Författare
Förlag Sanoma Utbildning
GenreSpråk (inkl. lexikon, parlörer och ordböcker)
FormatEbok (nedladdning & online)
SpråkEngelska
Vikt0
Utgiven2015-12-22
SABFe
ISBN 9789152332467
Goda läsupplevelser, intressanta ämnen för diskussion och fri skrivning - Core ger dina elever styrka där den behövs som bäst. Texterna, både skönlitterära och faktatexter, utgör grunden i materialet. De är valda både för att de har stort läsvärde och för att de speglar olika delar av den engelskspråkiga världen. Core 1 är indelad i sex olika teman: Breaking the Ice, A Smiling Face, Identity, Glimpses of the Past, Spine-chilling och Travel and Adventure. Varje tema inleds med en bild och några reflekterande frågor. Sedan följer en längre hörövning samt tre lästexter med övningar. Den sista texten är en novell som kan användas till reflektion och textanalys. Temat kompletteras med en dikt eller en sång. Inspelningarna av texter och hörövningar är gjorda i studio i London och visar prov på olika regionala och sociala varianter av modern engelska.