Igenom ekluten : kulturhistorisk inventering av garverier i Sverige

Igenom ekluten : kulturhistorisk inventering av garverier i Sverige
Författare
Medverkande
Förlag Svensk industrikultur
GenreHistoria och arkeologi
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor192
Vikt829 gr
Utgiven2020-11-30
SABKu
ISBN 9789151966519
Under 1970-talet gick svensk läderindustri igenom en drastisk strukturomvandling. Inom ett tiotal år reducerades antalet anläggningar till en handfull garverier. I nedläggningarnas spår följde övergivna fabriksmiljöer, många gånger i stadscentrala lägen. Röster höjdes för att bevara några av dessa kulturmiljöer. Detta motiverade Riksantikvarieämbetet att under 1987 sätta igång en rikstäckande kulturhistorisk inventering av garverier i Sverige. Inventeringen blev emellertid aldrig slutförd och föll i glömska. Den återupptäcktes för några år sedan och har därefter uppdaterats, kompletterats och sammanställts till denna bok. Boken innehåller aldrig tidigare publicerade bilder samt historik om kända och okända företag inom en förr så betydelsefull bransch. Läs om försvunna garverier. Ta också del av historiska garverimiljöer med nytt innehåll. Följ dessutom med till de företag som gått igenom ekluten och lyckats överleva tack vare specialisering mot högkvalitativa produkter på en konkurrensutsatt marknad.