Föräldrafokus : en handbok för dig som vill stötta ditt barn i skolan

Föräldrafokus : en handbok för dig som vill stötta ditt barn i skolan
Författare
Förlag FöräldraFokus FF
GenrePedagogik
FormatSpiralbunden
SpråkSvenska
Antal sidor148
Vikt450 gr
Utgiven2019-04-09
SABEad
ISBN 9789151911922
FöräldraFokus - metoden som hjälper föräldrar att skapa bra förutsättningar för barnets skolarbetet. Genom strukturerade samtal fokuseras det både på skolämnen och även på fritidsaktiviteter. Metoden uppmuntrar skapandet av individuella strategier utifrån barnets egna förutsättningar. Samtalet mynnar ut i en tydlig planering för den kommande veckan. Denna nya upplaga, som kommer ut fyra år efter den första, innehåller författarens samlade återkoppling från användare av metoden. Första delen av handboken beskriver vad som påverkar inlärning och tar avstamp i tre stora behov - de emotionella/sociala behoven, behovet av meningsfullhet och de fysiska behoven. I den andra delen av handboken beskrivs FF-metoden, steg för steg, med exempel och illustrationer. Handboken innehåller underlag för anteckningar i form av ämnesrutor och kalendersidor för ett helt skolår. Metoden kan användas genom hela grundskolan och gymnasiet.