Filosofiska metoder i praktiken

Filosofiska metoder i praktiken
Medverkande
Förlag Acta Universitatis Upsaliensis
GenreFilosofi och idéhistoria
FormatHäftad
SpråkSvenska
Vikt0
Utgiven2018-08-29
ISBN 9789151303642
Vad är filosofisk metod? Hur tillämpar man filosofiska metoder? Hur skiljer sig filosofiska metoder från andra vetenskapliga metoder? I denna antologi visar både seniora och juniora forskare den mångfald av filosofiska metoder som finns. En del av texterna är mer praktiskt orienterade och andra mer teoretiska till sin karaktär.

Antologin kan vara till stöd för både studenter och forskare att kunna fördjupa reflektionen runt de olika metoder som används i bearbetandet av de existentiella frågor som aktualiseras av religiösa och sekulära livsåskådningar i nutid och historia.

Innehållsförteckning:

PRAKTIKORIENTERADE METODER
1. Att filosofiskt studera religioner och livsåskådningar, Mikael Stenmark
2. Strategier i materialsökning, Oliver Li
3. Att arbeta pragmatiskt: vikten av att förstå skillnaden mellan teori, metod och material, Ulf Zackariasson
4. Konsekvensprövning, Karin Johannesson
5. Att tänka med det förflutna, Thomas Ekstrand
6. Att skriva filosofi: kommentarer till ett exempel, Hugo Strandberg

HYBRIDMETODER
7. Att arbeta religionsfilosofiskt med empiriskt material, Ulrica Fritzson
8. Kristen frälsningslära i filosofisk, teologisk och empirisk livsåskådningsforskning, Carl-Reinhold Bråkenhielm
9. Hur arbetar en neurofilosof?, Anne Runehov
10 Poetisk filosofi, Maria Essunger

ANALYTISK RELIGIONSFILOSOFISK METOD
11. Analytisk religionsfilosofi och dess kritiker, Dan-Johan Eklund
12. Sant och sannolikt i religionsfilosofin, Francis Jonbäck

TEORETISK REFLEKTION ÖVER METOD
13. Nuets ontologi: kritisk teori, immanent kritik och ideologikritik, Mattias Martinson
14. Att analysera och utvärdera relationen mellan vetenskap och religion, Christoffer Skogholt
15. Tankeexperiment som religionsfilosofisk metod, Ingrid Lindberg
16. Intuition och emotion i filosofiskt forskningsarbete, Johan Eddebo, Mikael Sörhuus


ETISKA PERSPEKTIV
17. Rätten att ha rättigheter: Arendts och Kafkas politiska tänkande, Helen Andersson
18. Filosofins betydelse för skolans undervisning om etik, Olof Franck