Secession och diplomati: Unionsupplösningen 1905 speglad i korrespondens mellan UD, beskickningar och konsulat

Secession och diplomati: Unionsupplösningen 1905 speglad i korrespondens mellan UD, beskickningar och konsulat
Serie Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala
Medverkande
Förlag Acta Universitatis Upsaliensis
GenreHistoria och arkeologi
FormatInbunden
SpråkSvenska
Antal sidor876
Vikt1954 gr
Utgiven2017-11-13
ISBN 9789151300115
Denna skrift rymmer korrespondens mellan Utrikesdepartementet i Stockholm samt beskickningar och konsulat efter Norges utbrytning ur unionen den 7 juni 1905 fram till kalenderårets slut. Skriften belyser ett viktigt och städse aktuellt ämne: hur åstadkomma secessioner som inte river upp sår och alstrar förbittring utan främjar fred, vänskap och välstånd?

Originaldokumenten är skrivna med svårläst piktur och sirliga hälsnings- och avskedsharanger. Brevväxlingen var hemlig och ofta personlig mellan envoyéerna i t.ex. Köpenhamn, Berlin, S:t Petersburg och Lissabon och periodens fyra utrikesministrar August Gyldenstolpe, Fredrik Wachtmeister, Arvid Lindman och Eric Trolle. Meddelanden åsattes beteckningar som ”särskildt förtrolig” eller ”strængeste inkognito”. Meddelanden redovisas inte bara på skandinaviska språk utan även på franska, engelska, tyska, spanska, portugisiska och italienska.